Gestió de vendes

Valoració d'immobles segons el mercat actual.

Fotografies i publicitat.

Internet, cartells en la mateixa finca, cartells en l’expositor de la nostra oficina, fullets informatius, oferiment personal a la nostra cartera de clients.

Assessorament als possibles compradors, per resoldre els dubtes que puguin sorgir abans de comprar un immoble.

Seguiment del procés de compravenda, amb la redacció del contracte d'arres, fins al moment de l'escriptura i posterior pagament de la plusvàlua.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients la gestió de vendes de les seves propietats.

Més informació