Dret mercantil

Contractes de tot tipus.

Constitució de societats.

Reclamacions de quantitat.

Assessorament en la redacció i interpretació de contractes mercantils.

Arrendaments, compravendes, opció de compra, prestació de serveis.

Constitució de societats.

Dissolució i liquidació.

Reclamació de deutes comercials.

Concursos de creditors.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament en dret mercantil.

Més informació