Dret laboral

Redacció de contractes de treball.

Reclamacions de quantitat i drets.

Acomiadaments i sancions. Règim disciplinari laboral.

Mobilitat geogràfica i funcional.

Modificació substancial de les condicions de treball.

Expedients de regulació de treball.

Incapacitats i pensions.

Reclamacions derivades d’assetjament laboral o mobbing.

Dret penal­ i laboral. Assessorament i defensa judicial.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament en dret laboral.

Més informació