Dret de família

Tramitació de qualsevol tipus de procediment de separació i divorci.

Nul·litats eclesiàstiques.

Parelles de fet.

Custòdia dels fills.

Liquidació de béns ganancials.

Incapacitat.

Tutela i curatela.

Paternitat i filiació.

Maltractaments, violència de gènere.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament en dret de família.

Més informació