Dret civil

Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils davant els jutjats i tribunals de l’àrea civil.

Reclamació d’impagats i deutes.

Concurs de creditors.

Indemnitzacions.

Responsabilitat civil contractual i extracontractual.

Redacció i revisió de contractes de tot tipus.

Assistència a notaries.

Arrendaments urbans i rústics.

Desnonaments i reclamacions de quantitat.

Redacció i assessorament en contractes d’arrendament, compravenda, opció de compra, etc.

Administració d’arrendaments.

Assessorament en temes urbanístics.

Assessorament en operacions de compravenda.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament en matèria de dret civil.

Més informació