Assessorament fiscal integral

Declaracions d’impostos.

Renda, patrimoni, societats, IVA, pagaments fraccionats, retencions, IAE.

Assessorament de recursos i reclamacions.

Assistència davant d’inspeccions.

Assessorament permanent i planificació fiscal.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament fiscal per a la seva empresa.

Més informació

Contractació laboral.

Nòmines.

Seguretat social.

TC­1, TC­2.

Autònoms.

Assistència a magistratura.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament laboral per a la seva empresa.

Més informació

Organització i posada en marxa de la comptabilitat oficial.

Confecció de comptabilitat d’acord amb la legislació mercantil.

Regularització, tancament de la comptabilitat i obtenció dels comptes anuals.

SOLÁ-ISERN ofereix als seus clients assessorament comptable per a la seva empresa.

Més informació